Dva skvělé češtinářské postřehy pana Zubatého

24.10.2022
Kolega Zubatý nadává na opisné pasivum a na neobratnou práci s přívlastky. Mluví mi z duše!

Na internetu jsem narazil na úžasný článek pana Josefa Zubatého. Jmenuje se „Z novot našeho spisovného jazyka“ a vyšel v časopise Naše řeč v roce... 1929. Takže nedávno.

Pan Zubatý se s osvěžujícím sarkasmem strefuje do dvou nešvarů své doby. Do nadužívání opisného pasiva („Hodiny byly zastaveny“, když by v daném kontextu bylo mnohem přirozenější napsat „Hodiny se zastavily“) a do prapodivného slovosledu při používání rozvitého přívlastku.

K druhému neblahému jevu doslova píše:

Jiný zlozvyk, jehož doklady se také v posledních letech skoro každým dnem množí a to zase zejména v novinách, týká se pořádku slov ve větě. Kde je ve větě k přívlastkovému trpnému příčestí nějaké příslovečné určení, dnes skoro vždy stojí nejprve příčestí, za ním podstatné jméno příčestím blíže určené, na konec pak příslovečné určení, patřící k příčestí.
Tím se významová souvislost mezi příčestím a jeho příslovečným určením úplně přerušuje a ubohé příslovečné určení se objevuje ve větě tak osamotnělé, že musíme větu znova čísti, chceme-li najíti místo, kam vlastně patří, a tak větě náležitě porozuměti.

A nezůstává jenom u teorie. Uvádí hned tři příklady z dobového tisku, z nichž zvlášť ten třetí mě upřímně pobavil. Cituji:

A do třetice všeho dobrého (nebo vlastně nedobrého): v Č. slovu vypravuje kdosi 27. října, jak ve válce z ‚pekáčů‘ (lůžek na zemi) vystupoval ke spáčům na palandě vojenského baráku »zkažený vzduch dechem čtyř set spících«.
Aby se laskavý čtenář nenamáhal luštěním záhady, jak dechem spících vojáků vystupoval ke spáčům na palandě zkažený vzduch, prozrazujeme mu, že to byl vzduch zkažený dechem čtyř set vojáků spících pod palandou.

Navzdory filipice pana Zubatého tenhle pozoruhodný jev přetrval.

Před lety jsem na něj hudral v článku „Prostřelený iPhone šípem aneb O postavení přívlastků“. Ale kupodivu ani mě nikdo neposlouchá :-)

Znamená to jediné.

Perličky typu „plněná kachna jablky“, „zapečené brambory sýrem“ nebo zmiňovaný „zkažený vzduch dechem“ tu s námi ještě asi nějakou dobu zůstanou.

Chcete vybroušené texty?

Na kolegu Zubatého už se žel obrátit nemůžete, ale šílený korektor je vám k službám.

Napište miNapište miNapište miNapište miNapište mi
Kliknutím na „Povolit cookies“ souhlasíte s ukládáním cookies na vašem zařízení. Neznamená to žádné sledování ani nevyžádanou reklamu, jen mi to pomůže s hladkým chodem webu.