Plain language v české státní správě? (9. část)

12.2.2023
Co udělat pro to, aby úřady mluvily lidsky a srozumitelně? Na pátek 14. října 2022 svolala Kancelář veřejného ochránce práv kulatý stůl s tématem „Srozumitelnost ve veřejné správě“. V tomhle seriálu se pokouším shrnout, co jsem si z něj odnesl.

Kterak se v TAČRu za srozumitelné vyjadřování bojovalo a angažování šíleného korektorstva nastalo

Tím, kdo v Technologické agentuře České republiky začal jako první bojovat za srozumitelné a lidské vyjadřování, byla paní doktorka Milena Vicenová – velmi inteligentní, sečtělá, šarmantní a vtipná dáma, která je zároveň zavilým odpůrcem úředničiny ve všech jejích podobách.

V našem společném příspěvku „Plain language v TA ČR“ mluvila o své několikaleté snaze přispět k tomu, aby se v Technologické agentuře začalo mluvit tak nějak normálně.

TA ČR je instituce, jejímž prostřednictvím stát podporuje aplikovaný výzkum a vývoj, a která tedy velmi často komunikuje s uchazeči o granty.

A právě tahle komunikace byla často problematická:

 • Uchazeči obtížně chápali pokyny, které dostávali.
 • V zadávacích dokumentacích byly (objektivně) komplikované formulace.
 • Zájemci o granty vznášeli spoustu dotazů, jejichž příčinou byly právě nesrozumitelné texty.
 • Pro TA ČR to představovalo obrovskou administrativní zátěž.

Vedení TA ČR se na popud paní Vicenové rozhodlo s tím něco udělat. Organizovalo semináře, sestavilo desatero pro autory dokumentů atd. Pořád to ale někde vázlo.

Padlo proto rozhodnutí uspořádat sérii školení, při které by zaměstnanci získali jednak motivaci a jednak nějaké šikovné tipy pro praktické využívání plain language.

Jenže kde sehnat lektora?

V nouzi největší si paní Vicenová vzpomněla na naši knížku Pište správně česky – poradna šílených korektorů, která se jí z nějakého důvodu zalíbila.

Sehnala si od vydavatelství kontakt na autory a můj ctěný bratr Petr Behún souhlasil, že si školení připraví. No a takhle to všechno začalo.

Jak školení probíhalo?

Školení brácha rozdělil do dvou částí po dvou hodinách a v každé z nich rozebral čtyři pilíře přístupné češtiny.

Důležitá myšlenka školení byla: Plain language vlastně všichni umíme. Je to způsob, jak komunikujeme s rodinou, přáteli a kamarády.

Hezky to bylo vidět při scénkách, které brácha do úvodní části školení pokaždé zařadil.

Vždycky poprosil někoho z účastníků, aby mu „u kafe“ jako svému známému popsal svoji práci v TAČRu, případně činnost samotného TAČRu. Bylo to spatra, nepřipravené, neučesané, ale všichni účastníci naprosto přirozeně mluvili plain language.

Zásadní byla taky motivační část. Šlo o to, aby účastníci získali jistotu, že:

 • psát srozumitelně je lepší pro ně i pro jejich čtenáře,
 • platí to, i když se to roky dělalo jinak,
 • vedení je v tom podporuje.

V praktické části (a pak i v závěrečné samostatné práci) si pak nasbíraná moudra zkusili uplatnit v praxi.

A výsledky?

V Brně jsem ukázal dvě zadávací dokumentace, PŘED a PO.

Původní zadávačka, to byl takový klasický úřední text. Dlouhé bloky textu, dlouhá souvětí, žádné zvýraznění, žádné mezititulky, nadbytečné informace.

Nová zadávačka už byla o něčem jiném:

 • pečlivě zvolený obsah (jen důležité informace),
 • kratší věty,
 • odrážkové seznamy,
 • barevně zvýrazněné mezititulky.

Přitom ji nesepisoval ani jeden z nás (což bylo možná štěstí). Dali ji dohromady přímo zaměstnanci TA ČR.

Suma sumárum...

Principy přístupné češtiny jsou jednoduché, zvlášť proto, že do velké míry vychází z toho, jak běžně mluvíme.

Školení proto nemusí být nijak dlouhé. Jde v něm hlavně o to, aby účastníci pochopili, na co si dávat pozor, jak konkrétně můžou text (relativně snadno) vylepšit a že to stojí za tu námahu.

Pár postřehů z praxe

Článek bych rád zakončil několika poznatky, které na základě svého boje proti úředničině zformulovala paní Vicenová:

 • Nezbytná je podpora vedení.
 • Je nutné jít cestou postupných kroků.
 • Největším oříškem jsou právnické texty.
 • Školení, čas a úsilí přinášejí výsledky.
 • Klíčová je MOTIVACE.

P. S. Článek je upravenou verzí mých původních příspěvků na LinkedInu, které najdete (a můžete k nim připojit své postřehy) tady a tady.

 

Ilustrační obrázek: Pixabay

Další díly:

Kliknutím na „Povolit cookies“ souhlasíte s ukládáním cookies na vašem zařízení. Neznamená to žádné sledování ani nevyžádanou reklamu, jen mi to pomůže s hladkým chodem webu.